Wspólnoty mieszkaniowe

Zarządzając nieruchomością Wspólnoty Mieszkaniowej wykonujemy między innymi czynności z zakres, obsługi administracyjnej i zarządzającej wspólnoty. Odpowiednie funkcjonowanie nieruchomości i dobrej komunikacji we wspólnocie mieszkaniowej. Zebrania wspólnoty, uchwalania uchwał. Sprawnej organizacji nieruchomości, przygotowanie i nadzorowanie prac remontowych i modernizacyjnych, utrzymanie czystości i odpowiedniej ochrony budynku. Obsługa księgowa, techniczna i finansowa, nadzór nad kosztami wspólnoty mieszkaniowej. Przygotowywanie planów gospodarczych. Obsługa prawna.

 

 

POWRÓT